Skip to main content
GOV.PH

Mayor Christopher “Tupe” Daus Inter-Barangay Basketball Tournament is live now Mayor Christopher “Tupe” Daus Inter-Barangay Basketball Tournament is live now

Schedule sa Pamamahagi ng Binhi sa Wet Season 2023

June 16, 2023

Magandang Buhay mga Kasaka!
Nais po naming ipabatid na ang aming tanggapan ay mayroon ng schedule sa pamamahagi ng binhi para sa tanimang “Wet Season 2023”. Mangyari lamang pong magtungo sa opisina ng Municipal Agriculture upang kumuha ng stub sa inyong technician bago magtungo sa NFA bldg. Barangay IV kung saan kukunin ang binhi.
Requirements:
1. RSBSA REGISTERED
2. 1 VALID ID
Pinapakiusapan po ang lahat na sumunod sa tamang oras at petsa ng pagpunta .Nais rin po naming ipabatid na limitado lamang po ang ating binhi at hindi po lahat ng rehistrado sa RSBSA ay mabibigyan kung kaya’t “FIRST COME, FIRST SERVE” basis po ang sistema ng ating bigayan. Dapat din po kayo ay nakapagpa-mapping para po maging kwalipikado sa pagkuha ng binhi.
Mahigpit din po naming pinapaalala na kung saan po ang LOKASYON ng inyong sinasaka ay dun po nakabatay ang inyong pagkuha ng binhi.
HALIMBAWA, kung ikaw ay taga Barangay II at ang lupang iyong sinasaka ay nasa CANANTONG , sa schedule ng CANANTONG po kayo sasabay para kumuha ng binhi .
Maraming Salamat Po 🙂