Skip to main content

Philippine Councilors League (PCL) Hymn

Tingnan at pakinggan ang sinumpaan at pinaninindigan ng ating Lupon ng Konseho.
Ito ay magsisilbing gabay sa kanilang mahusay at tapat na paninilbihan sa taong-bayan.
Sa Sangguniang Bayan, Bida ang Mamamayan.

Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija