Skip to main content

Maraming salamat sa mga masisipag na menro staff na napapanatili ang kalinisan ng ating Material Recovery Facility at Transfer Station of Waste

#abeautifulenvironmentstartswithyou
#magtulunganpotayonglahat
#ParaSaKalikasan
#magsegregatengbasura
#menroinaction
Search
 
Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija