Maraming salamat sa mga masisipag na menro staff na napapanatili ang kalinisan ng ating Material Recovery Facility at Transfer Station of Waste

#abeautifulenvironmentstartswithyou
#magtulunganpotayonglahat
#ParaSaKalikasan
#magsegregatengbasura
#menroinaction
 
Copyright © 2015. Municipality of Laur, Province of Nueva Ecija. All rights reserved.

Powered By:

Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija