Skip to main content

Maligaya Mapagpalang Kaarawan Rev. Fr. Eliezer P. Malubag

Maraming salamat po sa paglilingkod at pagbabahagi ng mabuting balita sa ating mga mamamayan. Hiling at dalangin po namin na lubos papo kayong Pagpalain at nawa kayo po ay biyayaan pa ng maraming taon na pagpapala. Gayun din po ang inyong magandang kalusugan.
Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija