Skip to main content

Isang mainit na pagbati para sa ating bagong kasal na sina Claim at Emily Mariano mula sa Laur at Romblon

“The beauty of marriage is not always seen from the beginning — but rather as love grows and develops over time.” ❤
Isang mainit na pagbati para sa ating bagong kasal na sina Claim at Emily Mariano mula sa Laur at Romblon.
Nawa ang inyong pagsasama ay magbunga at maging masaya. Maging kalakasan at sandigan nawa ang isa’t-isa sa panahon na kayo ay sinusubok. Pagpalain nawa kayo ng Poong Maykapal sa lahat ng oras at panahon ng inyong pagsasama.
Mabuhay ang bagong kasal!
#newlyweds
#MayorTUPE
#LAURNUEVAECIJA
#Respect
#SERBISYOANGLALAPITSATAO

Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija