Skip to main content

Bagong Muka ng Bahay Pulungan ng Sangguniang Bayan

Pagkakaisa at pagiging makabayan ang naging bagong konsepto ng Bahay Pulungan ng Sangguniang Bayan ng Laur.
Minabuti ng Bise-Alkalde kasama ng buong Konseho na bigyan ito ng bagong muka dahil ito ay sumisimbolo sa mahusay na pamumuno at tapat na paglilingkod sa taong bayan.

Search
Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija