Skip to main content

Ang Ating Mga Kababayan na sina Carmela at Reymart Campanero, at Maria Cristina at Ronald Larida sa kanilang Pag-iisang Dibdib

“Marriage is like watching the color of leaves in the fall; ever changing and more stunningly beautiful with each passing day”. -Fawn Weaver
Atin pong batiin ang ating mga kababayan na sina Carmela at Reymart Campanero, at Maria Cristina at Ronald Larida sa kanilang pag-iisang dibdib.
Bilang mga mamamayan na ngayon ay may-bahay na, nawa ay gawin n’yong pundasyon at pagkukunang lakas ang inyong pagsasama. Nawa ay magkaroon kayo ng isang masayang pamilya na Panginoong Dios ang maging sentro.
Mabuhay ang mga bagong kasal! ❤️
#LAURNuevaEcija
#MayorTUPE
#RESPECT
Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija