Skip to main content

21st Regular Session of 10th Municipal Council

Isinagawa ngayong araw ang ika-21 regular na sesyon ng Sangguniang Bayan.
Ito ay pinangunahan ng Bise-Alkalde Kgg. Benjie A. Padilla bilang Punong Tagapangasiwa at dinaluhan ng masisipag na lupon ng Konseho.
Sa pagsisiguro ng mahusay at matinong paglilingkod, katuwang ninyo ang buong Sangguniang Bayan.
Official Website of Laur Municipality, Province of Nueva Ecija